Troms Bonde- og Småbrukarlag

Velkommen til ungdomssamling 19.-20. oktober!

Er du mellom 18 og 35 og interessert i landbruk, er denne samlinga for deg!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til ungdomssamling i Balsfjord 19.-20. oktober.  Samlinga vil gi et innblikk i forskjellige produksjonsgreiner og salgskanaler, og i tillegg blir det god anledning til å bli kjent med både etablerte og nye/kommende bønder.

Sted:    Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn
Tid:      Fredag 19. oktober kl 16.30 - lørdag 20. oktober kl 17.00

Foreløpig program:
Fredag
16.30 Velkommen, enkel servering
17.30 Ammeku, sau, Nortura
          Driftsbygninger og mekanisering, bærekraftige investeringer
          Landbruksquiz og pizza

Lørdag
08.00 Frokost
09.00 Melkeku, Tine
          Potet, bær og grønnsaker
          REKO-ring, andelslandbruk
          Lunsj
          Økologisk produksjon i nord
14.00 Besøk på geitbruk
16.00 Middag og avslutning

Deltakeravgifta inkluderer måltider, kaffe/te i løpet av dagen, foredrag, gårdsbesøk med transport fra/til Gjestestua samt overnatting i dobbeltrom.
Samlinga er delfinansiert av Troms fylkeskommune.
Pris for medlemmer i TBS kr 500,-
Pris for ikke-medlemmer kr 800,-
Tillegg for enkeltrom kr 300,-

Bindende påmelding innen søndag 16. september.
Du melder deg på ved å sende en e-post med ditt navn, adresse, telefonnummer
og alder til troms@smabrukarlaget.no.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as