Troms Bonde- og Småbrukarlag

Velkommen til ungdomssamling 19.-20. oktober!

Er du mellom 18 og 35 og interessert i landbruk, er denne samlinga for deg!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer til ungdomssamling i Balsfjord 19.-20. oktober.  Samlinga vil gi et innblikk i forskjellige produksjonsgreiner og salgskanaler, og i tillegg blir det god anledning til å bli kjent med både etablerte og nye/kommende bønder.

Sted:    Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn
Tid:      Fredag 19. oktober kl 16.30 - lørdag 20. oktober kl 17.00

Foreløpig program:
Fredag
16.30 Velkommen, enkel servering
17.30 Ammeku, sau, Nortura
          Driftsbygninger og mekanisering, bærekraftige investeringer
          Landbruksquiz og pizza

Lørdag
08.00 Frokost
09.00 Melkeku, Tine
          Potet, bær og grønnsaker
          REKO-ring, andelslandbruk
          Lunsj
          Økologisk produksjon i nord
14.00 Besøk på geitbruk
16.00 Middag og avslutning

Deltakeravgifta inkluderer måltider, kaffe/te i løpet av dagen, foredrag, gårdsbesøk med transport fra/til Gjestestua samt overnatting i dobbeltrom.
Samlinga er delfinansiert av Troms fylkeskommune.
Pris for medlemmer i TBS kr 500,-
Pris for ikke-medlemmer kr 800,-
Tillegg for enkeltrom kr 300,-

Bindende påmelding innen søndag 16. september.
Du melder deg på ved å sende en e-post med ditt navn, adresse, telefonnummer
og alder til troms@smabrukarlaget.no.

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as