Troms Bonde- og Småbrukarlag

På beite i Lyngen Foto: Kirsti Sollid

Velkommen til årsmøte!

Troms Bonde- og Småbrukarlag  og  Troms Sau og Geit  inviterer til årsmøte med fagdag 17.-18. februar i Tromsø.

Det blir felles lunsj, fagdag og årsmøtemiddag på fredagen, felles politisk verksted lørdag morgen og separate årsmøter lørdag etter lunsj. 
Hele arrangementet er åpent for alle interesserte, men det er bare utsendinger fra lokallagene som har stemmerett i årsmøtet.

Program, priser og påmeldingsinformasjon finner du på www.deltager.no/Tromslandbruket

Påmeldingsfristen er satt til søndag 5. februar.

Saksliste og sakspapirer til lørdagens årsmøte vil bli sendt til lokallag og utsendinger i månedsskiftet januar/februar.
Hvis du har spørsmål, må du gjerne ta kontakt på e-post troms@smabrukarlaget.no,
eller telefon 932 44599.

Velkommen!


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as