Troms Bonde- og Småbrukarlag

  Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

Styret

       
Verv Navn/adresse  Telefon  E-post 
       
Leder Birger B. Bull 970 87998 send e-post
  Grunnfjord    
  9130 Hansnes    
       
Nestleder Mats H. Jacobsen  971 66329  send e-post
  Innlandsveien 67    
  9020 Tromsdalen     
       
Styremedlem Per-Arne Slettmo 918 23326 send e-post
  Tennes    
  9050 Storsteinnes    
       
Styremedlem Ragnhild Elvestad 454 42656 send e-post
  Rektor Horsts gate 3    
  9009 Tromsø    
       
Styremedlem Helene Pedersen 481 75122 send e-post
  Ribsnes Gård, Lysnes    
  9372 Gibostad    
       
1. vara Berit Nikolaisen 958 79784