Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmelding    Arkiv    Hjem

flotte Strand Hotell Fevik

Fylkesårsmøte 2017

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag inviterer til fylkesårsmøte 11. - 12. mars 2017

Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag V/fylkessekretæren Fasseland 4520 Lindesnes Telefon: 91 64 25 47 E-post: kurtols2@gmail.com Til lokallagene i Vest-Agder Bonde- og Småbrukarlag Vi vil også i år ha fylkesårsmøte sammen med Aust-Agder BS og Telemark BS. Styret kaller med dette inn til fylkesårsmøte på Strand Hotell Fevik 11. og 12. mars 2017 Styret vil gjøre lokallagene oppmerksomme på reglene for utsendinger til årsmøte i fylkeslaget: Alle lokallag har rett til 2 utsendinger til fylkesårsmøtet, videre har lokallagene rett til å sende en utsending for hver påbegynte 25. medlem. Lokallagene bes melde inn saker som ønskes behandlet på årsmøtet og navn på utsendinger og eventuelt observatører til undertegnede innen 20. februar 2017. Endelig program/saksliste vil bli sendt til de påmeldte utsendingene etter 20. februar. For de lokallag som ikke har meldt på utsendinger eller observatører innen fristen, vil sakspapirer bli sendt til leder. Observatører dekker selv oppholdet og bevertning. Alle hjertelig velkommen !! May-Brit Borgi Olsen Fylkessekretær


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as