Nettverkssamling For Småskala Grønnsaksdyrkere

Nettverkssamling for erfarne småskala grønnsaksdyrkere

14.-16. oktober inviterer Norsk Bonde- og Småbrukarlag erfarne småskala grønnsaksdyrkere til nettverkssamling i Aurland. 

14. okt. 2022 - 16. okt. 2022
Sogn Jord- og Hagebruksskule
REKO-prosjektet
Velkommen til nasjonal nettverkssamling for erfarne småskala grønnsaksprodusenter i Aurland 14 - 16 oktober, på Sogn Jord- og Hagebruksskule!
Målgruppen er alle dere som dyrker småskala grønnsaksproduksjon i Norge, enten dere har et andelslandbruk, selger gjennom REKO, gjennom Bondens Marked eller i gårdsbutikk.
Hvordan kan man øke jordfruktbarheten i en markedshage? Hva skjer egentlig når man dekker jorden med plast? Og hva skjer når vi gjødsler? Er det bra å måke på med tonnevis av kompost? Hvordan kan vi integrere grønngjødsling i markedshagen?
Dette er spørsmål vi i planleggingsgruppa har stilt oss, og som vi gjerne vil ha svar på, så kanskje det gjelder deg og?
Derfor har vi bestemt at årets nettverkssamling skal ha jordliv og jordhelse som hovedtema på lørdagen. Vi skal få svar på alle spørsmålene vi måtte ha om jordlivet i markedshagene våre fra Anne-Kristin Løes fra NORSØK og Mathias Lehrman, ansatt på SJH. Samlingen starter med Gudbrand Qvale fra Horgen gård på fredag, da bli økonomi, forretningsdrift og lønnsomhet temaer.
Vi gleder oss enormt! Blir du med?
Mer informasjon

Kontaktperson

Marte Olsen
marte@smabrukarlaget.no