Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Fylkesvedtak 16. juni 2020 -tiltakspakke for dreneringsaktivitet

Fylkestinget i Agder vedtok 16. juni 2020 at det settes av 2 milioner kroner som tiltakspakke til landbruket. Midlene brukes til å øke dreneringsaktiviteten.

Fylkeskommunen bidrar derfor med kr. 2000,- per dekar til grøfting av dyrka mark.

Fylkeskommunenes midlere er ekstraordinære og skal legges på den statlige ordningen.

Bonden søker kommunen om midler til grøfting iht. dagens ordning.

Når søknaden er godkjent av kommunen og tilsagnet er gitt,sender bonden kopi av tilsagsbrevet til Agder  Fylkeskommune v/Berit.Stray.Egeli@agderfk.no.

Søknadene om ekstratilskudd blir behandlet fortløpende og innen utgangen av 2020,eller så langt midlene rekker.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as