Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Austagder delegasjonen på landsmøte 2019 Kjell Gunnar Blakstad,Kjell Eskilt,Dag Vidar Nesodden,Kjell Homme,Eivind Austenå og Elna Blakstad. Foto: servitør

NBS avholdt landsmøte lørdag 9.og 10. november 2019 på Clarion Hotel&Congress, Gardermoen

Landsmøte åpnet kl. 0900 og møteslutt 1800 på lørdag og søndag oppstart kl. 0830 med møteslutt 1300.

Forut for selve landsmøte på  fredag 8. november  ble følgende tema gjennomført;

Forsikringssamling fra kl. 09-13 med Gjensidige.

Representanskapsmøte fra kl. 14-17 med fylkesledere. NBS Aust Agder stilte med Kjell Gunnar Blakstad.

På kveldstid ble det avhold seminarer:

1900-2200 er tema: Beitebruken,lokalsamfunn og rovdyr

1900-2200             : Matnyttig/REKO- Småbrukernes Comeback

1900-2200             : Agroøkologi

Aust-Agder benken med  Kjell Gunnar Blakstad,Eivind Austenå , Elna Blakstad, Kjell Homme,Dag Vidar Nesodden og Kjell Eskilt fordelte oppgavene under seminarbiten.'

Meget aktuelle seminarer der faktainformasjon og kunnskapsnivå lå på et faglig høyt nivå.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as