Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Austagder delegasjonen på landsmøte 2019 Kjell Gunnar Blakstad,Kjell Eskilt,Dag Vidar Nesodden,Kjell Homme,Eivind Austenå og Elna Blakstad. Foto: servitør

NBS avholdt landsmøte lørdag 9.og 10. november 2019 på Clarion Hotel&Congress, Gardermoen

Landsmøte åpnet kl. 0900 og møteslutt 1800 på lørdag og søndag oppstart kl. 0830 med møteslutt 1300.

Forut for selve landsmøte på  fredag 8. november  ble følgende tema gjennomført;

Forsikringssamling fra kl. 09-13 med Gjensidige.

Representanskapsmøte fra kl. 14-17 med fylkesledere. NBS Aust Agder stilte med Kjell Gunnar Blakstad.

På kveldstid ble det avhold seminarer:

1900-2200 er tema: Beitebruken,lokalsamfunn og rovdyr

1900-2200             : Matnyttig/REKO- Småbrukernes Comeback

1900-2200             : Agroøkologi

Aust-Agder benken med  Kjell Gunnar Blakstad,Eivind Austenå , Elna Blakstad, Kjell Homme,Dag Vidar Nesodden og Kjell Eskilt fordelte oppgavene under seminarbiten.'

Meget aktuelle seminarer der faktainformasjon og kunnskapsnivå lå på et faglig høyt nivå.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as