Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel

I Jordbruksoppgjøret 2019 ble det besluttet å nedsette ei arbeidsgruppe som fram til Jordbruksoppgjøret 2020 skulle se nærmere på hvordan eksisterende og nye virkemidler kan innrettes for å øke utnyttelsen av husdyrgjødsel til biogassproduksjon og samtidig bidra til størst mulig klima- og miljønytte. Denne arbeidsgruppa, som har bestått av representanter fra ulike organisasjoner, herunder Norsk Bonde- og Småbrukarlag, har i dag lagt fram sine anbefalinger til jordbruksavtalepartene.

Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel - les hele saken


Vilde Haarsaker ny assisterende generalsekretær i NBS

Vilde Haarsaker er ansatt som ny assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun tiltrer stillingen 6. april.
–Jeg ser fram til å hoppe rett inn i oppkjøringen til årets jordbruksforhandlinger, og er ydmyk over å bli vist denne tilliten, sier Haarsaker.

Vilde Haarsaker ny assisterende generalsekretær i NBS - les hele saken

Pressemelding - Klimakur 2030

Klimakur 2030 er offensiv i forhold til den store utfordringen vi står midt oppe i, nemlig klimaendringer som vi erfarer hver dag. Det er viktig for både oss sjøl og framtidige generasjoner at verden klarer å redusere klimagassutslippene og også binde mer CO2.

Pressemelding - Klimakur 2030 - les hele saken


Trist at Nortura ikke fant en løsning for Otta-anlegget

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å legge ned anlegget på Otta!

Landsmøtet i NBS 2019 vedtok uttalelse vedrørende Otta-anlegget den 10. november:

Landsmøtet mener at strukturrasjonalisering og sentralisering ikke er svaret på de utfordringene som styret i Nortura har per dags dato.

Trist at Nortura ikke fant en løsning for Otta-anlegget - les hele saken

KPMG Rapport om Mattilsynet – systemer og rutiner ikke gode nok

Rapporten fra KPMG om Mattilsynet peker på en rekke rutiner og systemer som må endres, samt forslag til tiltak. Les mer om hvilke de viktigste er:

KPMG Rapport om Mattilsynet – systemer og rutiner ikke gode nok - les hele saken

Besøk av Anne Marit Panengstuen

Adm dir i Nortura Anne Marit Panengstuen besøkte NBS torsdag 30.01. Hun er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom og har 33 års fartstid fra Siemens AS som har vært gjennom flere krevende omstillinger.  Panengstuen tiltrådde 1. september 2019.

Besøk av Anne Marit Panengstuen - les hele saken

Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene

Her er årets studiehefte til jordbruksforhandlingene 2020.
Studieheftet kan lastes ned ved å trykke seg videre nedenfor:
Studieheftet kan også bestilles pr post fra kontoret i Oslo. Det er sendt elektronisk til lokal- og fylkeslag og interne utvalg.
Onsdag 15. januar kl 19.00 vil det bli gjennomført et oppstartsmøte for årets studiearbeid som du kan følge direkte. Det vil bli lagt ut en link her på hjemmesida for å kunne følge møtet.

Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene - les hele saken

Respektløst av Elvestuen

Klima og Miljødepartementet (KLD) svar på lisensfelling for ulv innenfor ulvesonen har latt vente på seg. KLD kom med beskjeden, 31.desember, i siste liten før jakta kunne begynne 1.januar. Kun en av tre fellingstillatelser gis.

Rovviltpolitikken i Norge er betent og det er sterke meningsutvekslinger. Et enstemmig Storting fikk til et rovviltforlik i 2011. Dette er det vi styrer etter i dag, en todelt målsetting med mange kontroverser. Nettopp derfor er det enda viktigere at partene behandler hverandre med respekt og åpenhet og følger dette forliket. Jeg forventer at Elvestuen føler et ekstra ansvar for det, sier Kjersti Hoff, leder av Norsk Bonde og Småbrukarlag.

Respektløst av Elvestuen - les hele saken

Bevar slakteriet på Otta

Landsmøtet i NBS 2019 går imot nedlegging av Nortura sitt slakterianlegg på Otta

Landsmøte mener at strukturrasjonalisering og sentralisering ikke er svaret på de utfordringene som styret i Nortura har per dags dato.

Landsmøte og Norsk bonde- og småbrukarlag stiller seg undrende til at styret i Nortura planlegger å legge ned slakteriet på Otta som går med økonomisk overskudd. Landsmøte i NBS mener at nedleggelse av Nortura Otta vil føre til dramatisk svekkelse av distriktslandbruket i Gudbrandsdalen.

Nortura Otta som i dag har 80 viktige arbeidsplasser i et av landets mest konsentrerte husdyrområde bidrar til viktig rekruttering og sysselsetting i landbruket. Nedleggelse av en så stor arbeidsplass vil få store ringvirkninger for lokalsamfunnet samt dyrevelferden ved lengre transport.

Landsmøte og NBS mener at styret i Nortura må se på hva fremtidig nedleggelse av dagens slakterier vil medføre av negative konsekvenser i et bærekraftig perspektiv.

Hele lokalsamfunn står opp for anleggene sine, men matvarekjedene som skal selge maten vår - hva gjør de?

Storsamfunnet forventer at landbruket tar klima- og miljøhensynet på alvor! Utnyttelse av gras- og beiteressursene, korte transportavstander og god dyrevelferd er de viktigste argumentene mot nedleggelse av slakterier!


Kjersti Hoff i Regjeringens Kontaktutvalg 04.02.

Statsminister!
Klimakur 2030 leverte sin rapport til KLD nå på fredag. Det er viktig arbeid og interessante analyser. Vi i jordbruket, vi som arbeider tett på naturen og er avhengig av naturen og mest mulig forutsigbarhet i været, er glad for Regjeringens fokus på hva som kan gjøres for å stoppe klimaendringene og å bli mer forberedt på å handtere disse endringene.

Kjersti Hoff i Regjeringens Kontaktutvalg 04.02. - les hele saken

OECD – KUTT STØTTEN TIL LANDBRUKET

I sin toårige rapport om tilstanden i norsk økonomi, foreslår OECD blant annet kutt i støtten til landbruket. Ved å gjøre et Google søk på OECD og landbruk, vil en raskt oppdage at «det er samme medisin som tidligere år», sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

OECD – KUTT STØTTEN TIL LANDBRUKET - les hele saken

Julefrokost med politisk ledelse i LMD

Landbruksminister Olaug Bollestad og statssekretær Widar Skogan (bak) på besøk hos NBS til den tradisjonelle julefrokosten flankert av Kjersti Hoff, Eli Berge Ness og Kathrine Kinn.

Flere temaer ble diskutert!

Julefrokost med politisk ledelse i LMD - les hele saken

Rovdyrpolitisk markering

Det ble arrangert rovdyrpolitisk stormøte på Bjørkelangen onsdag 22. januar. Det var fakkeltog i forkant av møtet med avmarsj fra rådhuset.

Oppstart på studiearbeidet før jordbruksforhandlingene.

Onsdag 15.1. kl. 19.00 markerte leder Kjersti Hoff, organisatorisk nestleder Kathrine Kinn og nyvalgt leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie startskuddet for studiearbeiet «før jordbruksforhandlingene».

Se streamingen i opptak via NBS sin facebook-side:

Vinner av fotokonkurransen #spislokalt2019

Takk for alle bildebidrag til fotokonkurransen #spislokalt2019

Det er gledelig å se det store engasjementet omkring lokalmat i hele Norge. Vi ha fått inn mange fine bidrag.Vi jobber hver dag for at det skal lønne seg å produsere mat basert på lokale ressurser i Norge. Matbevisste forbrukere som dere spiller en viktig rolle i utviklingen av vår matkultur.

Vinnere er tatt av Alice Eisele med grønnsaker fra andelslandbruk i Rogaland.  

Vinner av fotokonkurransen #spislokalt2019 - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as