Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Østre Agder avholdt årsmøte onsdag 1.september 2021

Østre Agder Bonde og Småbrukarlag avholdt fysisk årsmøte på Liens Konditori i Froland onsdag 1.september 2021 kl. 1900.

Grunnet smittefaren ble det i forkant av årsmøte sendt SMS om påmelding og registrering.

Dette var den første samlingen etter covid utbruddet.

Møte åpnet med velkomst hilsen fra lokallagsleder Elna Blakstad og deretter overtok møtevalgt ordstyrer Eivind Austenå.

Tiden med covid 19 har medført meget lav aktivitet i lokallaget ut fra målsettingen.

Etter ide av vårt fylkestyremedlem Susanne Nersten ble medlemmene tilsendt et gammeldags godt julekort. Evje Messa" Naturlig Vis" samlet et stort publikum og vi hadde  stand sammen med Vest-Agder.Medlemmene fra både Østre Agder og Setesdal stilte opp og gjorde en god pr. figur.Erfaringsvis  verves neppe noen nye medlemmer,men tror det kan  ha senvirkninger for medlemsververvingen.

Elna Blakstad ble gjenvalgt for 1. år

Såfremt covid 19 regelverket tillater det vil fylkesårsmøte bli avholdt på Scandic hotell i Kristiansand hvor Vest-Agder er teknisk arrangør. 2.-3. oktober er avholdt til møte. Det blir fellessamlinger og separate fylkestyremøter.

Derfor var det viktig å få utpekt representanter til fylkesstyremøte. Alle medlemmer  er velkommen ,men det er bare utsendingene som har stemmerett. Østre Agder stiller med 6 utsendinger.

Likeså valgte vi utsendinger til landsmøte 30.-31. oktober på Clarion Hotel&Congress Oslo Airport. Der møter vi med 3 utsendinger.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as