Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Fylkesårsmøte 2018 for Aust- Agder Bonde og Småbrukarlag lørdag 3. mars på Refsnes

Vi ser her Merete sammen med Aust Agder styret Fra venstre;Knut Hødnebø,Merete,Ragnhild Buflaten,Elna Blakstad,Eivind Austenå,Odd Austenå,Ingebjørg Austenå,Kjell Homme og fylkesleder Kjell Gunnar Blakstad Foto: kjell Eskilt

Fylkeslaget  NBS i Aust- Agder avholdt sitt årsmøte lørdag 3. mars på Refsnes hotell .  Vest Agder avholdt sitt årsmøte samtidig på samme sted.Årsmøtene var separate,mens resten av møtevirksomheten foregikk i plenum. I år var det Vest Agder som var teknisk arrangør.Vi hadde selvsagt ønsket Telemark med på laget,men siden de hadde jubileum valgte de å avholde sitt møte i Bø.

 

 

 

Som dere ser av bilde var det stor stas da medlemmene fikk hilse på og høre Merete foredra om  prosessen i forkant av jordbruksoppgjøret. Ikke minst lytte til hennes refleksjoner og erfaringer fra tidligere jordbruksforhandlinger. 

Siden regjeringen i år ikke har noen flertalsregjering må de søke støtte fra krf.

Vi i Aust Agder NBS  fylkesstyre har noen refeleksjoner foran jordbruksforhandlingene;

Greier en å få fremforhandlet et driftvansketilskudd for små skifter blant annet, vil en ha mulighet til en gryende snuoperrasjon som kan  gjøre små jordteiger driftsøkonomiske  attraktive igjen. 

Vi får håpe at årets jordbruksoppgjør  kan bli mer i tråd med komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet,Senterpaertiet og Sosialistisk  venstreparti. De mente  ordningen bør differensieres slik at økonomien for  små og mellomstore bruk kan styrkes  og at det bør være et tak på hvor mange  dyrslag  per bruk   som gir rett til støtte. 

Det er også viktig å presisere for våre medlemmer at vi ikke har ensidig fokus på høyere kraftforpriser. Kraftforprisene må sees i sammenheng med matvareberedskap og driftvansketilskudd. 

Men skal  landet vårt ikke  gro igjen må vi prøve å fremforhandle virkemidler som gjør det lønnsomt å bruke grovfor slik at konkurransen mellom  kraftfor og grovfor  blir mer jevnbyrdig.

Da blir det opp til  den enkelte driver å sondre mellom hva som er best" drivstoff" for min besetning.

Årets forhandliger  må ha fokus på fremtidsbonden.  Bedre fritidsordninger kreves.

Fritid er like viktig for bonden som  for den øvrige del av arbeidsstyrken i Norge. Ved å fokusere på avløserordninger ved  sykdom og fritid signaliserer man også viktigheten av å produsere mat på norske jordteiger.

Gratulerer Kjell Gunnar Blakstad som tar seg tid til nok et år som fylkesleder i Aust Agder.

 

 

 

 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vippsnummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as