Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

SMS tjenesten for Bonde og småbrukarlaget i Aust Agder er betydelig forbedret

Vi har nå fått en SMS tjenste som er til almen benyttelse for medlemmene såvel i fylkesstyre som lokallagene Østre Agder og Setesdal.

Vårt nye fylkesstyremedlem Jan Terje Håkedal er vår spesialist og driver av SMS tjensten.

 

På siste styremøte 2. september orienterte Jan Terje Håkedal om SMS tjenesten. Den er rimelig enkel å benytte,men en viss kunnskap må til. Der vil vi på neste fylkesstyremøte ha en praksis opplæring i aktiv bruk. Erfaringen fra dette møte vil bli en test på hvordan vi somm medlemmer kan kommunisere på en enkel og hurtig måte.

Noen skjær i sjøen finnes. Jan Terje har i sin gjennomgang av telefonnummerene for medlemmene funnet en del feil.

Dette må vi prøve å rette på.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as