Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtene er igang i lokallaga.

Elin Bergerud ny leder i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

Lokallagene i Numedal hadde årsmøter 17.november.
Astrid Aass, fra Fylkesmannens landbruksavdeling, snakket om prosjektet " Økt matproduksjon i Buskerud".
Elin Bergerud, som er 1. vara til fylkesstyret, fortalte  fra internasjonal konferanse hun deltok  i Milano om landbruk og klimautfordringer. Det var stort engasjement blant de frammøtte medlemmene.
 
Flesberg Bonde- og Småbrukarlag og Rollag og Veggli Bonde- og Småbrukarlag besluttet å slå seg sammen til et lag, som fikk navnet Numedal Bonde- og Småbrukarlag.
Hans Steinar Staaland ble valgt til leder.
Svein Sporan, som har vært leder i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag i de seinere åra, fikk avløsning av Elin Bergerud.

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as