Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtetid!

Vel møtt til årsmøte i noen lokallag på Krøderen kro!

I samarbeid med Krødsherad, Sigdal og Soknedalen BS, blir det avholdt Årsmøte på Krøderen Kro onsdag den 9. November.

 

3536 Noresund

Tlf : 41427888

e-post: buskerud@smabrukarlaget.no

 

 

Kan vi produsere mer protein selv ?

 

Åpent møte onsdag 9. november kl 18.30

På Krøderen Kro.  

Program:

Kl 18.30        Åpning                     

Kl 18.35        Odd Magne Harstad, professor ved NMBU:

                        -Hvordan bli mer selvforsynt med forprotein ?

Kl 19.15        Lars Fredrik Stuve, adm. direktør Fk:

                        -Hvordan dekkes proteinbehovet i Fk’s kraftforblandinger opp ?

                        - Hvilke vekster bør bonden satse på for en økt  egenproduksjon ?

                        - Hva kan Fk gjøre for å stimulere til økt produksjon  av forprotein ?

Kl  19.55       Spørsmål, diskusjon.

Kl  20.10       Pause med enkel bevertning.

Kl 20.30        Årsmøter i lokallaga.

 

Velkommen ! 

Arrangør: Buskerud Bonde og Småbrukerlag /Krødsherad Bonde og Småbrukerlag.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as