Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Det stunder mot Fylkesårsmøte!

Vel møtt til Felleskonferanse/Årsmøte i OHB. på Klækken!

Se programmet i artikkelen!

 
 

Fylkesårsmøte 5. og 6.mars 2016

Tradisjonen tro fortsettes samarbeidet med Hedmark, Oppland og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag for felles avholdelse av temasamling i forkant av fylkesårsmøtene. 5. mars avholdes fellessamlingen,  på Klækken Hotell i Hønefoss.

Felleskonferansen vil starte kl 11.00 lørdag.

Tema i år blir:                           " ØKT MATPRODUKSJON "

Muligheter i kombinasjonsjordbruket.

4 bønder/ småbrukere med kombinasjonsjordbruk og mangesysleri forteller sin historie om hva de driver med.

Frist for påmelding og innsending av forslag er 5. februar.

 

Lokallagene har rett til en utsending for hvert påbegynte 25 betalende medlemmer.

 

Årsmøtene i fylkeslagene avsluttes kl 14.00 med påfølgende lunsj søndag.

Årsmøtepapirer og program vil bli sendt utsendingene seinest 7 dager før årsmøtet.

 

Frist for påmelding og innsending av forslag er 5. februar.

 

Lokallagene har rett til en utsending for hvert påbegynte 25 betalende medlemmer.

Alle betalende medlemmer har rett til å følge årsmøtene.

Merete Furuberg kommer - kommer du ?

Vel møtt.

 

/share/mime/48/pdf.png
(program-felleskonferansen-2016.pdf, 265kB)

/share/mime/48/msword.png
(program-felleskonferansen-2016.doc, 29kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

    Norsk Bonde- og Småbrukarlag
    Akersgata 41, 0158 Oslo

    Telefon sentralbord: 22 00 59 10
    E-post: post@smabrukarlaget.no

    Organisasjonsnummer: 970167943

    Kontonummer: 8101.05.36928

    Vippsnummer: 55 89 91

    Utviklet av Imaker as