Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

En bauta er borte.

Til minne om en av BBS`markante skikkelser: Per Hagbart Berg
Av Torgny Moen,

Minneord   Per Hagbart Berg

 

Per Hagbart Berg gikk bort 15.september, 73 år gammel. Med Per Berg sin bortgang har Bonde- og Småbrukarlaget mistet en av sine mest markante talsmenn.
Per Berg drev gården, Øvergård på Sokna, som tok over etter sine foreldre i 1976.
Med Stortinget " opptrappingsvedtak" i ryggen satset han. Han dyrket opp mer jord. Satset først på sau, siden også på ammeku. Han så på utmarksbeite som en stor ressurs, og som helt avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i landet.  Per meldte seg inn i Bonde-og Småbrukarlaget fordi han syntes han fikk større respons og forståelse for sine meninger om dette med beiting og bruken av lokale ressurser. I Bonde- og Småbrukarlaget bruker vi krona på begge sider, sa han. Med det mente han at vi kan ikke sløse, men heller utnytte de mulighetene vi har på en bedre måte. Det er ingen mening i at vi skal importere soya fra Brasil for å kunne produsere billig mat i Norge, mente Per. Han hadde vært i Brasil og sett hvordan det var der.
I Brasil er det millioner av fattige, undersysselsatte mennesker som kjemper for rett til å dyrke/produsere egen mat på jord i eget land. På vår klode er det 800 mill mennesker som sulter, vi kan ikke ukritisk bare hente maten der den er lettest og billigst å produsere.

Per Berg sitt engasjement var også smittsomt. Han foreslo at Bonde- og Småbrukarlaget sine medlemmer kunne så Honningurt. Denne planten har en positiv virkning på pollinerende insekter, den har en positiv virkning på jordsmonnet , den pen å se på og lukter godt.  Buskerud Bonde- og Småbrukarlag fulgte Per sitt råd og delte ut Honningurtfrø til alle medlemmene. Året etter fulgte Norsk Bonde- og Småbrukarlag opp  med en landsomfattende aksjon sammen med Norges birøkterlag. Derfor vil vi minnes Per neste gang vi ser den fine Honningurtblomsten.

Per hadde forskjellige verv i Bonde- og Småbrukarlaget. Først og fremst var han lokallagsleder i Sokndalen Bonde- og Småbrukarlag, men var også styremedlem i fylkeslaget i en årrekke. Selv om han hadde overdratt gården til neste generasjon, så var han engasjert og interessert i landbrukspolitikk. Siste kvelden han levde ringte han for å dele sin kunnskap, bryne sine meninger og teste ut sine ideer. Tusen takk, Per, for alle telefonsamtalene, takk for innsatsen og engasjementet. Du forsto hvor viktig det var å holde sammen, være organisert. Du forsto hvor viktig Norsk Bonde- og Småbrukarlag er for landbruket.
Vi lyser fred over Per Hagbart Berg sitt  minne.

Torgny Moen
Leder
Buskerud Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as