Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Brukbart frammøte idag, bedre enn på lenge. Foto: Torgny Moen

Enda et Årsmøte avholdt!

Godt frammøte på årsmøte i Lier, Røyken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag.

 

Når Lier Røyken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag nylig avholdt årsmøte, kunne leder, Helge Nybakken, fortelle at det var mange år siden det hadde vært så stort frammøte. Laget hadde  en medlemsøkning på 11 nye medlemmer siden forrige årsmøte.

Cathrine Lie fortalte om sitt nyoppstartede  prosjekt Evas Hage.

Evas Hage går i korthet ut på å samle mange småskala matprodusenter i Drammensregionen som lager bærekraftige og rene kvalitetsvarer, under samme tak, og derfra kunne tilby lokalproduserte matvarer. 

Cathrine er også en av initiativtagerne til Andelslandbruket i den delen av Buskerud.

Leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Torgny Moen,  var også invitert til årsmøte. Han fortalte om prosjektet " økt matproduksjon - bruk Buskerud " som er et samarbeidsprosjekt  som har som mål å øke matproduksjonen i Buskerud.  Det er stort potensiale når det gjelder kjøttproduksjon på gras, men slik kraftforkostnadene er i dag så kan ikke grasskjøttproduksjonen konkurrere med kraftfòrkjøttproduksjonen reint prismessig, men kvalitetsmessig så er det ingen tvil, sa Moen.

Helge Nybakken fortsetter som leder.  Ingvar England gikk ut av styret etter mange år.
Som ny i styret ble Dag Tore Drag valgt.
Dag Tore er saueprodusent fra Øverskogen i Lier.
Nina Kristin Mjåtvedt fortsetter som kasserer/ sekretær.
Kjell Hafstad ble ny revisor

På arbeidsplanen for kommende år står bl.annet verving av flere medlemmer og økt kursaktivitet.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as