Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Et elendig tilbud!

Provokasjon, mener Torgny Moen om statens tilbud.

Nok en provokasjon mot de små og mellomstore gårdsbruka.

Avstanden mellom krav og tilbud er svært stor.  – Statens tilbud følger ikke opp Stortingets inntektsmål om redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper, sier leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag , Torgny Moen.

Nok en gang må mange finne seg i en nedgang i inntektene. For min del utgjør " tilbudet " en nedgang i inntekt på ca 20 000 kroner.

Tilbudet er ei videreføring av politikken denne regjeringa har forsøkt å føre de tre siste årene, og som har endt med avtale med ett av faglaga de to siste åra.
Trenden er den samme. Det tas fra noen for å gi til andre i stedet for å øke budsjettstøtten slik at det kommer alle tilgode.
Hvis ikke dette er i strid med den nylige vedtatte stortingsmelding, så veit ikke jeg, sier Moen

I sitt krav, hadde jordbruket mange forslag til forbedringer. Blant annet en bedre fordelingsprofil  for å kunne møte Stortingets ønske om å sikre fortsatt drift på små og mellomstore bruk.
Statens forhandlingsleder, Leif Forsell , hevder at tilbudet er veldig bra, og at det ligger over det som ble avtalen i fjor.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as