Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Therese Rudi og Merete Furuberg.

Felleskonferansen 2016

Vellykket felleskonferanse på Klækken.

Felleskonferansen 2016.

Felleskonferansen for Oppland, Hedmark og Buskerud BS ble arrangert lørdag 5. mars på Klækken Hotell. Konferansen fikk meget god deltakelse, med ca 80 deltakere fra de tre fylkene. Det var Buskerud BS som denne gangen sto som arrangør. Etter at Ingeborg Elise Moen hadde framført en bruremarsj på fela si ,ønsket Torgny Moen velkommen til konferansen,Torgny åpner ballet.

hvorpå fylkesordfører Roger Ryberg ønsket forsamlingen velkommen til Buskerud.Rydberg.


 

Programmet startet med at Erik Gjestvang fra Gjensidige holdt et tankevekkende foredrag om elektriske brannfeller i landbruket. Det gjorde blant annet inntrykk i forsamlingen at el-bransjen  selv står for graverende  feil som kan føre til branner.

Eirik Gjestvang fra Gjensidige.

                           Erik  Gjestvang.

Programmet fortsatte med at Astrid Aass fra Fylkesmannen i Buskerud fortalte om prosjekt Kombinasjonsbruk i Buskerud. Deretter fulgte bøndene Per Idar Vingebakken, Ole Auen Wiger, Embrik Rudningen og Anders Næss som fortalte om sine driftsopplegg. Felles for alle var mangfold og innovasjon,

Embrik Rudningen.Anders Næss.

   Ole Auen Wiger, Embrik Rudningen og Anders Næss.

Merete Furuberg fulgte så opp med foredrag om hvorfor kombinasjonsbruk.

Merete Furuberg.

er en nødvendighet for økt norsk matproduksjon på norske ressurser, og om hvilke landbrukspolitiske muligheter og begrensninger som eksisterer.

Til slutt på dagen ble i alt 10 innkomne forslag lagt fram og behandlet. Disse omhandlet blant annet hovedprioriteringer foran jordbruksforhandlingene 2016, rovdyrspørsmål og situasjonen med overproduksjon av lammekjøtt. I tillegg kom det på bordet og enstemmig vedtatt  forslag til en uttalelse med støtteerklæring i anledning drapet på miljøaktivist og bondeleder Berta Caceres  fra Honduras,

Videre ble det foreslått og vedtatt en uttalelse om uakseptabel debattform på sosiale medier. Forslaget kom på bakgrunn av at Merete Furuberget hadde mottatt flere drapstrusler i forbindelse med debatten om rovdyras plass i norsk natur. I uttalelsen heter det blant annet  at den slags argumentasjon forsøpler debatten og ikke hører hjemme i et demokratisk og sivilisert samfunn.

Oversikt over salen.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as