Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Fra medlemsmøte i Hokksund.

Årsmøteinnkalling.

ÅRSMØTE I
EIKER OG OMEGN BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2015

Innkalling til årsmøte i Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag
Tid: onsdag 9.12.2015. Kl. 18:00
Sted: Rådhusets kantine Hokksund.

Åpent møte med innledere fra Fylkesmannens landbruksavdeling Astrid Aas som tar for seg temaet «Økt matproduksjon» i Buskerud med fokus på beitebruk og utmarksressurser.

Gjensidige forsikring ved Knut Martin Glesne forsikringsordninger

Egenrevisjon – KSL – HMS er nå lagt inn under Matmerk og en representant fra Matmerk vil orientere om denne ordningen.

 

Ca.19.00 blir det tradisjon tro på Eiker servering av Mølje.

Ca. 19.45 Årsmøtet starter

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as