Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Forhandlingsbrudd.

Ikke et oppgjør for framtidig matsikkerhet sier Togny Moen i en pressemelding.

 

Pressemelding

 

Ikke et oppgjør for framtidig matsikkerhet !

 

-Statens siste tilbud i jordbruksoppgjøret er ikke framtidsretta og gir ikke grunnlag for framtidig matsikkerhet.  Dette kunne Norsk Bonde og Småbrukarlag ikke være med på å ta ansvar for.

Det sier leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag Torgny Moen etter at organisasjonen i dag brøt jordbruksforhandlingene.

-Matsikkerhet betyr at vi må ha et tilstrekkelig antall bønder i landet for å kunne produsere så mye som mulig av matbehovet vårt. Disse må sikres mulighet for å ha en anstendig lønn for det arbeidet som legges ned. Matsikkerhet handler også om at vi må utnytte det arealet vi har til disposisjon på en optimal måte. Det innebærer at vi må dyrke korn på de beste områdene, mens også gras-og utmarksbeiter må brukes til å produsere mjølk og kjøtt. Statens tilbud svarer ikke på denne utfordringen.

Slik innretningen er på tilbudet vil landets mjølk-og kjøttproduksjon fortsatt i stor grad være avhengig av importert kraftfor, deriblant soya. Det gir dårlig sjølforsyning og dermed dårlig matsikkerhet, sier Moen.

-En konsentrasjon av matproduksjonen på større men færre enheter og i de beste områdene slik Regjeringens landbrukspolitikk fortsatt legger opp til innebærer også større smittepress og økt fare for sjukdomsutbrudd i husdyrbesetninger. I disse dager handler ikke minst dette om matsikkerhet avslutter Torgny Moen.

 

For ytterligere kommentarer: Torgny Moen, tlf 32759853,/ 98609352.

 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as