Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hjelp!!

Vår eminente fylkessekretær skal slutte.

 

                 Fylkessekretær i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.

Vår fylkesekretær gjennom mange år, går over i pensjonistenes rekker i 2017. Vi søker derfor hans etterfølger.
Vi søker en person som kan videreutvikle Buskerud Bonde- og Småbrukarlag som organisasjon, bidra til stadig økende aktivitet i lokallagene og fylkeslaget. Vi søker en person med god kjennskap til organisasjonsutvikling og landbrukspolitikk. Siden fylkessekretær har ansvar for mange og varierte oppgaver ønsker vi søkere som er ryddige og kan ta ansvar for å styre sin egen arbeidshverdag.
Fylkessekretærens oppgaver er å ta ansvar for den daglige drift av fylkeslaget.
Møteforberedelser og saksutredning.
Kontakt med lokallaga og landslaget, aktivisere passive lag, hjelpe til ved oppstarting av nye lag, drive medlemsverving i samarbeid med lokallaga.
Kontakt med media for å fremme organisasjonens politikk
Kontakt med andre organisasjoner 
Jobben som fylkessekretær er mer en livsstilsjobb enn en ordinær jobb og vil innebære arbeid   utenfor ordinær arbeidstid. Det må påregnes en del reising, både i fylket for å bistå  lokallag, og på møter/konferanser utenfor fylket. 
Fylkessekretæren er ansatt i deltidsstilling 20 %, og har hjemmekontor.
Lønn etter avtale.
For ytterligere info. ta kontakt med:        Fylkessekretær Einar Grimelig mob 4142788           
                                                                  e-post:buskerud@smabrukarlaget.no eller
FylkeslederTorgny Moen tlf.32759853/98609352  e-post:torgny.buskerud@smabrukarlaget.no
                Søknad sendes til:  buskerud@smabrukarlaget.no innen 15.desember 2016.


                


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as