Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hvordan forholde seg til Bjørn?

Invitasjon til oplysningsmøte om Bjørn:

Vedlagt følger en invitasjon til et informasjonsmøte om bjørn og mennesket, hva som skjer når de møtes, og hvordan mennesker kan forholde seg til møter med bjørn.

 

Infomøtet er et konfliktdempende tiltak, og har allmenheten som målgruppe. Møtet er arrangert av Besøkssenter rovdyr Flå, Det skandinaviske bjørneprosjektet og Statens naturoppsyn.

 

 Vi ønsker mange deltakere på møtet!

 

Infomøtet blir satt opp på fire alternative dager på Flå i Buskerud, og det er påmeldingsfrist den 1. september. Møtedeltakere er med på en kort spørreundersøkelse fra Lunds universitet/Det skandinaviske bjørneprosjektet i forbindelse med forskning på menneskets forhold til bjørn.

 

Vi håper på stor oppslutning om møtet, og er svært takknemlig for all hjelp med å videreformidle invitasjonen!

 

God sommer!!

Med hilsen

Ida Glemminge
naturveileder, Statens naturoppsyn

 

 

Miljødirektoratet

Norwegian Environment Agency
Telefon: 03400 / +47 73 58 05 00
Mobil: +47 996 26 836
E-post: ida.glemminge@miljodir.no
www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no

 

/share/mime/48/pdf.png
(info-bjornemote-fla-besokssenter.pdf, 679kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as