Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Info fra fylkesmannen i Buskerud.

Rovdyrinformasjon til beitebrukere 2017.

Fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn har oppdatert brosjyren med nyttig og praktisk informasjon til beitebrukerne i Buskerud.

Her finner dere blant annet informasjon om roller og ansvar i rovviltforvaltningen, varsling ved funn av kadaver eller ved mistanke om rovdyrskade på bufe og tamrein, 
prosedyrer ved søknad om skadefellingstillatelse og erstatning for tap av husdyr til rovvilt.

Brosjyren er også sendt per post til alle saueprodusenter og kommunene i Buskerud.

I tillegg finner dere ny forvaltningsplan for rovvilt i region 2 her: https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Forvaltningsplan/Ny-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-2/

 


/share/mime/48/pdf.png Rovdyrinfo 2017.
(rovdyrinfo-buskerud-folder_2017.pdf, 841kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as