Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til årsmøte i Numedal Bonde- og Småbrukarlag

Møtet holdes 18 april klokken 19 på Veggli Vertshus

Forslag til sakliste:

 

 • Åpning
 • Konstituering, herunder godkjenning av innkalling og sakliste.
 • Årsberetning. Skriftlig.
 • Regnskap 2016 og 2017.  Revisjonsberetning. Under «Regnskap» vil også bli gjennomgått og behandlet regnskapet til Rollag og Veggli Bonde- og småbrukerlag for perioden 2006 – 2015(siste år som eget lag). Revisjonsberetning.
 • Valg
 • Det nye lagets lover. Er det behov for endringer i de lover som ble vedlagt registreringen i Brønnøysund? (NBSs normalvedtekter for lokallag– litt tilpasset - ble brukt ved registrering.
 • Siden dette er første Årsmøte i de sammensluttede lag Flesberg BS og Rollag/Veggli BS, vil vi etter de vanlige årsmøteposter gjerne sette pris på synspunkter om den videre utvikling (hvordan se framover?) 

Til Årsmøtet kommer Anni Løvlid, styremedlem i Buskerud Bonde- og småbrukerlag. Hun vil fortelle litt om hvordan det var å overlate gården til neste generasjon

Vi vil servere kaffe og noe å bite i.

VELKOMMEN !

Styret

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as