Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Innkalling til årsmøte i Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag

Fredag 22 februar klokken 18

Norefjord Stasjon

Saksliste

Sak ÅM 01/19          Åpning og konstituering

                                    (Ledes av styrets leder inntil møteleder er valgt)

a)    Godkjenning av innkalling

b)    Valg av møteleder

c)    Valg av referent

d)    Valg av to deltakere til å undertegne protokoll

Sak ÅM 02/19          Styret årsberetning 2018

Sak ÅM 03/19          Regnskap 2018

Sak ÅM 04/19          Arbeidsplan og budsjett for 2019

Sak ÅM 05/19          Skal laget arbeide for å slå seg sammen med Numedal BS?

Sak ÅM 06/19          Innkomne forslag

Forslag må være levert styret v/Elin Bergerud epost: elin_nborge@hotmail.com senest 15 februar.

Sak ÅM 07/19          Valg

Styret skal bestå av Leder, minst 2 styremedlemmer og minst 2 varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for 1 år av gangen, styremedlemmer for 2 år av gangen.

a)    Leder

b)    Styremedlemmer

c)    2 varamedlemmer

d)    2 revisorer

e)    Valg av 2 utsendinger til fylkesårsmøtet

(ved undertegning/forfall kan årsmøtet gi styret fullmakt til å komplettere listen)

f)     Valg av 1 utsending til Landsmøtet 2019

(ved undertegning/forfall kan årsmøtet gi styret fullmakt til å komplettere listen)

g)    Valg av inntil 3 personer til kvinneutvalg

h)    Valg av medlemmer til valgkomité, leder velges separat.

(Valgkomitéen bør, om mulig, bestå av 3 medlemmer der et medlem byttes ut per år)

 

Sak ÅM 08/19          Avslutning


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as