Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Idar Høgåsen

Invitasjon til fagseminar.

«God jordstruktur og mangfoldig jordliv – Hvordan skal vi dyrke jorda?»

Seminaret holdes onsdag 30.3.2016 på Sole Hotell, Noresund. Seminaret er gratis.

 

Buskerud Landbruksselskap har tatt initiativ til dette fagseminaret. Seminaret arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Buskerud, som en oppfølging av arbeidet med «Økt matproduksjon gjennom kombinasjonsjordbruk».

NB Påmeldingsfrist er onsdag 16.mars 2016!. Påmelding på fylkesmannens hjemmeside, se link med informasjon om fagseminaret:

                                                                     Påmeldingsskjema her.

https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/God-jordstruktur-og-mangfoldig-jordliv---Hvordan-skal-vi-dyrke-jorda/

/share/mime/48/msword.png
(endelig-program-30.3.docx, 983kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as