Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Invitasjon.

Invitasjon til møte om beiting og gjerding i Vikersund.

 

På vegne av faglagene i Modum (bondelaget, bonde- og småbrukarlaget og skogeierlaget) og kommunen så ber vi inn til møte om beiting og gjerding. Se vedlagt invitiasjon.

Målgruppen er eiere og drivere av landbrukseiendommer.

Med vennlig hilsen: 

Anna Arneberg

Fagansvarlig jordbruk

Direkte: 32 78 93 89 Mobil: 905 15 367

 

 

Velkommen til møte om beiterett og gjerdeplikt! 

Dato: Onsdag 21. oktober

Tidspunkt: Kl 18.00 – 21.00

Sted: Kommunestyresalen, 8. etasje, Rådhuset i Modum, Rådhusveien 1, Vikersund.

    Målgruppe: Beitelag, grunneierlag, husdyrbrukere, skogeiere og andre interesserte.

    Møteleder: Ingunn Dalaker Øderud, engasjert og aktiv bonde

Arrangør: Modum Bonde- og Småbrukarlag, Modum Bondelag, Modum og Krødsherad Skogeierlag og Modum Kommune.

                                           Program:

18.00-18.15:   Velkommen. Aktuell informasjon fra landbrukskontoret.

                       Kort informasjon om gjerdedugnad våren 2016.

 

18.15-18.55    Knut Klev, jordskifterettsleder ved Nedre Buskerud Jordskifterett.

                        Hva er opphavet til beiterett og gjerdeplikt?

                        Er disse bestemmelsene noe særnorsk?

                        Hvordan er lovverket tilpasset et husdyrhold i endring med større besetninger, mer leiejord og andre raser?

                        Hva kan jordskifteretten bidra med i beite/gjerdesaker?

 

18.55-19.15    Pause med kaffe og kringle

 

19.15-19.55    Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet (Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltområder)

                        Hva betyr utmarksbeitet for norsk husdyrhold?

                        Hva er de største truslene mot beiteretten?

                        Hvordan kan husdyrbrukeren styre beitinga for å redusere konflikter

                        med skogbruk og friluftsliv?

                        Er det mulig at teknologi om noen år kan gjøre gjerder overflødige?

 

19.55-20.15    Dag Præsterud, fagleder skogbruk i Modum kommune.

                        Hva sier forskning om beitedyras nytte og skade for skogbruket?

                        Hva skaper konflikt mellom beitedyr og skognæring/friluftsliv?

 

20.15- 21.00   Diskusjon med engasjement fra salen 

 

 

Påmelding innen 18. oktober.  Møtet er gratis, men vi ønsker påmelding med tanke på litt servering. Påmelding til landbrukskontoret ved Anna Arneberg: gjerne sms til. 905 15 367 eller på mail her.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as