Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Jorbruksforhandlingene avsluttet.

Uryddige jordbruksforhandlinger avsluttet.

Årets jordbruksforhandlinger vil gå over i historien som en av de mest uryddige.

Dette sier leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Torgny Moen.

Inntektsforskjellene vil fortsette å øke, både innad i næringa, men også i forhold til andre grupper.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan, eller vil ikke være med å ta ansvar for en landbrukspolitikk som til de grader går i feil retning. Derfor brøt de forhandlingene Pinseaften.
Bruddet kom etter intense forhandlinger en ukes tid, uten at partene kom så nær hverandre at det var mulig for NBS å kunne inngå en avtale.
Vi kunne ikke godta det økonomiske som vi til slutt ble tilbudt, sier Moen. For vårt bruk kan den inngåtte  avtalen utgjøre så mye som kr 10 000,-  i minus. Det blir det tredje året på rad med nedgang. 
Statens forhandlingsleder sine ufine metoder under forhandlingene for å       " disiplinere " Bonde- og Småbrukarlaget, var også en meget negativ faktor, men som ikke i seg selv var utløsende for bruddet, sier Moen. 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag har vært den tydeligste opponenten til rådende jordbrukspolitikk.
SMS`en fra Statens forhandlingsleder, forteller at staten har uttrykt «behov for å bruke den tida som trengs, for å disiplinere Småbrukarlaget til ansvarlig og seriøs opptreden»
Staten ønsker at NBS skal bli en mindre tydelig og mindre kraftfull kritiker av nåværende landbrukspolitikk.
Jordbruket krevde en økonomisk ramme på 860 mill. kroner. Av dette utgjorde budsjettmidler 577 mill. kroner, noe som ville være helt nødvendig for å løfte inntektsnivået i alle produksjoner samt sikre en fordelingsprofil som ville innebære inntektsmuligheter også for små og mellomstore bruk. Kravet var en inntektsvekst på 20.800 kroner pr. årsverk. Staten på sin side tilbød jordbruket en ramme på 90 mill. kroner, herav en reduksjon i budsjettmidlene på 70 mill. kroner.
Jordbrukets krav inneholdt en sterk prioritering av små og mellomstore bruk som inntektsmessig har sakket betydelig etter, og i særlig grad i løpet av de to siste åra.
I sluttsonderinger mellom statens forhandlingsleder og jordbruket ble det framsatt et tilbud med en ramme på om lag 340 mill. kroner der budsjettmidlene utgjør om lag 100 mill. kroner.
Dette ble altfor lite til at vi kunne signere en avtale, avsluttter Moen.

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as