Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Kornkonferansen 2019

Arrangeres torsdag 31 januar klokken 0900-1600, Oslo Kongressenter

Kornkonferansen arrangeres årlig av Norske Felleskjøp og  Norges Bondelag. Kornkonferansen har som mål å spre informasjon om politiske og markedsmessige forhold i forbindelse med korn, kraftfôr, matmel og bakevarer. 280 deltakere var påmeldt på Kornkonferansen i 2018. Deltakerne er stort sett bønder, rådgivere og ansatte i verdikjeden for korn og forvaltninga.

Pris: 970 kr ved påmelding innen 20. januar. Påmelding

Program

Tid

Tema

Innleder

09.30

Velkommen v/ordstyrer

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

 

Er norsk matforsyning sikker?

 

09.40

Nye politiske signaler med fokus på matvareberedskap

Bård Hoksrud, Landbruks- og matminister

10.00

Spørsmål fra salen

 

10.10

Sårbarheten for norsk kornproduksjon – trenger man en beredskapsstrategi

Chr Anton Smedsrud, Agri Analyse

Haakon Riekeles, Civita

10.40

Pause

 

11.00

Kornberedskap - Felleskjøpets forslag

Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

11.30

Har vi nok såkorn 2019?

Hva bør vi gjøre framover

Bjørn Stabbetorp, Felleskjøpet Agri

11.50

Lunsj

 
 

 

Jordbruk og klima

Ordstyrer Anne J. Skuterud, Norske Felleskjøp

12.50

Hva blir klimakravene til jordbruket?

Sigrid Hjørnegård, Norges Bondelag

13.10

Klima på gårdsnivå – erfaringer med pilotene

 

13.30

Ny teknologi og klimanytte

Bjørn Holm, Felleskjøpet Agri

Magne Hertzenberg, Felleskjøpet Agri

13.50

Spørsmål fra salen

 

14.00

Pause

 

14.20

Et liv uten glyfosat?

 • Konsekvenser for kornproduksjon
 • Diskusjoner i EU

Nils Vagstad, NIBIO

Elin M. Stabbetorp, Norges Bondelag

14.45

Kvalitetsvariasjoner i norsk mathvete – soppenes hittil ukjente rolle

Ingerd Skow Hofgaard, NIBIO

14.00

Markedspotensialet for norsk matbygg

Ellen Krageberg, Norges Bygdekvinnelag

15.10

Et liv med korn- og kraftfôrpolitikk

Lars Fredrik Stuve, Norske Felleskjøp

Per Skorge, Norges Bondelag

Steinar Helgen, Landbruks- og matdepartementet

15.40

Avslutning og vel hjem

Anne Jødahl Skuterud og Sigrid Hjørnegård


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as