Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Litt fra årsmøtene i lokallaga.

Proteinkveld på Krøderen kro.

Det var vel det man kan kalle et litt labert frammøte da noen av lokallaga i midtfylket avholdt sine årsmøter på Krøderen kro onsdag den 9. november 2016.

Ikke dess mindre fikk de som var der høre et par meget interessante kåserier av de to som var innbudt til denslags.

Det hele ble videofilmet, og videoene liger under fanen "Lagets videoarkiv", men kan sees direkte fra denne siden ved å klikke på de rspektive navn.

Først ute var Odd Magne Harstad, professor ved NMBU. og pratet litt om hvordan vi kan bli mer selvforsynt med forprotein,

Deretter kom Lars Fredrik Stuve, adm. direktør Fk:  Han sa noe om hvordan Felleskjøpet blander kraftfor, og hvilke sammensetninger det består av, og hva Fk kan gjøre for å stimulere til økt produksjon  av forprotein.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as