Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Matnyttig møte om lokalmat

Marknadsføring, sal og distribusjon.

Kva fungerar bra og dårleg?

Kan Reko-ring vera framtida for lokalmatprodusentar i Hallingdal? Og kva er eigentleg ein Reko-ring? Stad: Sundre gjestestugu (ligg på andre sida av vegen ved Ål Kyrkje)

Tid: Laurdag 6. april 10-14 Gratis for alle

Program:

 • Steinar Sørbøen Eit kåseri om lokalmat i historisk lys. Han fortel òg litt om garden sin spesielle form for direktesal av lammekjøt.
 • Lars Hamarsbøen Hamarsbøen gard driv mjølkeproduksjon og samarbeidar med Hol Ysteri og Ostebygda om produksjon av tre typar ost. Skal fortelja om deira erfaringar med direktesal.
 • Hallgrim Oppsata Honningprodusent ved sidan av mjølkeproduksjon. Skal fortelja om honningproduksjon og erfaringar med direktesal.
 • Renate Søndrål Garden Oppheim driv stort med sau og har eige foredlingsanlegg. Sel mange slags varer direkte både til forbrukar og andre, har også erfaring med Reko-ring. Skal fortelja om deira erfaring med direktesal.

• Dugurdspause med gratis småmat.

 • Rebekka Bond Prosjektleiar for «Matnyttig» i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Har bidrege til oppstart av fleire Rekoringar. Reko-ring er ein ny måte å omsetja lokalmat på – heilt utan mellomledd. Skal fortelje om kva Rekoring er, korleis det fungerar ulike stader i Norge og drøfte korvidt det er aktuelt i Hallingdal.
 • Ordet fritt - spørsmål og kommentarar. På grunn av servering må me vite kor mange som kjem.
Påmelding innan onsdag 3. april til 90822489 / kjeborg2@online.no
 

Arrangør: Bonde- og Småbrukarlaga i Ål, Hemsedal og Gol, Hol og Nes


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 3
(nr-10-side-3-13-desember.pdf, 411kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 9
(nr-10-side-9-13-desember.pdf, 279kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 17
(nr-10-side17-13-desember.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 10 side 28
(nr-10-side-28-13-desember.pdf, 934kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-2020.pdf, 78kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as