Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Hun var første innleder på møtet. Foto: Idar Høgåsen

Vellykket møte i Krødsherad.

 

Klimaendringenes påvirkning på verdens matproduksjon.

Buskerud Bonde-og Småbrukarlag arrangerte, i samarbeid med lokallaga i midtfylket, et åpent møte om klimautfordringene vi står over for.
Klimaendringer er ikke noe nytt, men hva betyr et endret klima for verdens matproduksjon, sa Elin Bergerud som var en av innlederne. Elin Bergerud var i sommer på verdensutstillingen i Milano hvor nettopp klimaendringer og matsikkerhet var tema. Som kjent vil befolkningsveksten øke sterkt de kommende år, og med redusert fruktbarhet i viktige jordbruksområder vil vi stå overfor store utfordringer, sa hun.           Se video her. Kveldens  andre innleder var leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.  Det som må til for å møte de utfordringene vi veit vil komme, er at vi må bruke mer av utmarka. Vi må ha flere dyr på utmarksbeite, og fore med gras i stedet for importert kraftfôr. Vi  må få ned ytelsen på melkekuene slik at vi kan ha flere kuer som også kan produsere kjøtt. Det vi kaller mjølkekjøttproduksjon. Vi må få lettere maskiner slik at ikke ødelegger jorda, og mer penger til grøfting, sa Furuberg.

Nesten 40 stykker hadde møtt fram. Lokallagene hadde hver sine årsmøter etterpå.

Einar Grimelid fortsetter som leder i Krødsherad  Bonde- og Småbrukarlag.

 Ole Auen Wiger fortsetter som leder i Modum Bonde- og Småbrukarlag.

 I Sigdal Bonde- og Småbrukarlag ble Helge Hoffart  valgt til ny leder.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as