Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Møte i Hokksund.

Etter jordbruksforhandlingene.

 

 

Det var godt frammøte og bra engasjement når Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag sammen med Buskerud Bonde- og Småbrukarlag arrangerte åpent møte i Hokksund om årets jordbruksforhandlinger.

Johan Warlo, rådgiver i NBS orienterte om hva Norsk Bonde- og Småbrukarlag prioriterte i år, og hvorfor NBS brøt forhandlingene. NBS sitt forhandlingsutvalg kunne ikke være med på å forhandle ned inntekts mulighetene til sine medlemmer. Vi måtte minst ha lik kronemessig lik utvikling som andre grupper, sa Warlo. ( se egen video )

Elin Bergerud, styremedlem i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, hadde et kåseri om ungdom og deres framtid i landbruket.

  ( Se egen video )

Til slutt tok stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen for seg avtaleinstituttet og alle dens muligheter og  begrensninger.

Kjernen i avtaleinstituttet for jordbruket er nemlig at Stortinget i henhold til Grunnlovens §75 har ansvaret for enhver utbetaling over statsbudsjettet, sier Lundteigen. Det er altså Stortinget som skal vurdere om jordbruksavtalen er i tråd med den landbrukspolitikken som er vedtatt. ( Se egen video )

 

 

 

Johan Warlo, Elin Bergerud og Per Olaf Lundteigen holdt interessante innlegg på møtet.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as