Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

MRSA påvist på melkekyr i Buskerud.

Møte om MRSA avholdt på Tyrifjord Hotell.

Tine, Nedre Buskerud Produsentlag, arrangerte møte om MRSA på Tyrifjord hotell.

Spesialrådgiver/Veterinær ,Dag Lindheim representerte Tine, mens Seniorinspektør/ veterinær Ellen Gulbrandsen og avd.dir. Rita Kvennejorde representerte Mattilsynet, avd. Søndre Buskerud.

 

Også kommunelege, Morten Melbye, var invitert for å si litt om MRSA og folkehelse.

I Norge har vi det veldig bra når det gjelder MRSA, sa Dag Lindheim. Det finnes land som har gitt opp. 98,5% av alle prøver med påvist MRSA er fra mennesker. 1,5% er fra dyr.

Vi reiser mye mer, og vi har mye utenlandsk arbeidskraft i landbruket, derfor må vi bli flinkere til å tenke smitteforebygging, sa Lindheim.

Alle som skal i kontakt med dyr her i Norge, bør teste seg etter å ha vært i utlandet. Slike tester er gratis, og svaret foreligger vanligvis etter 3-5 dager.

Dette er en variant som går over etter hvert, og er  ikke farlig hverken for dyr eller mennesker. Dette er heller ikke en smitte som farer rundt, den sprer seg altså ikke.

Både Dag Lindheim fra Tine og representantene fra Mattilsynet presiserte at når det gjelder situasjonen i Norske fjøs, så er den veldig god. Bonden som eide kuene hvor MRSA ble oppdaget, fikk ros for den jobben han har gjort, og for sitt gode samarbeid. At det ble tatt speneprøver av dyrene var årsaken til at disse tilfellene ble oppdaget.

 

NRK-østafjells hadde også et innslag som du kan se her. punkt 6.

 

/share/mime/48/pdf.png Råd om smittebeskyttelse.
(drovtyggere-mrsa-i-storfe-og-smafebesetninger-rad-om-smittebeskyttelse.pdf, 317kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as