Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

NBS landsmøte 2016.

Buskerud stilte med en flott gjeng på landsmøtet.

Buskerud Bonde- og småbrukarlags utsendinger til landsmøte 2016.

     Fra v:            Oddveig Pedersen Moen,                                      Eiker og omegn

                         Olav Arne Gabriel Sønsteby,                                  Krødsherad BS.

                         Nils Håre,                                                             Eiker og Omegn BS.

                         Elin Bergerud,                                                       Nore Uvdal BS.

                         Lene Thorud,                                                        Ungdomsrepresentant Buskerud.

                         Ingeborg Elise Moen,                                             Eiker  og Omegn BS.

                         Knut Erik Tovsrud,                                                 Sigdal BS.

                                                                                    Innfeldt

                                                            Oddveig Pedersen Moen og Elin Bergerud.

Disse er begge representert i landsstyret, Oddveig som først vara til hoverdstyret og Elin som nyvalgt styremedlem i hovedstyret.

                               Forøvrig ble Kjell Borge, Hemsedal og Gol BS, valgt inn i valgkomiteen.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as