Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Ny fykessekretær ansatt i BBS.

Ketil Jørstad ny fylkessekretær i BBS.

Ny fylkessekretær i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.

 

 

Enar Grimelid takker av og fortsetter som pensjonist etterhvert.

På første styremøte til Buskerud Bonde- og Småbrukarlag i 2017, ble Ketil Jørstad ansatt som ny fylkessekretær. Jørstad som selv er småbruker på Sollihøgda, har en allsidig bakgrunn . Han har utdanning innen både økonomi og agronomi. Han har også brei organisasjonserfaring.
 Ketil Jørstad har også vært lekdommer i Borgarting lagmannsrett og meddommer i Bærum forliksråd.

Det skal bli spennende  å jobbe med en ny sekretær, sier leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, Torgny Moen
Vi jobber hele tiden med å videreutvikle organisasjonen, derfor var det viktig for oss å få en person med  god kjennskap til organisasjonsutvikling og landbrukspolitikk, sier Moen.

Einar Grimelid som har vært fylkessekretær siden 2009, vil i løpet av våren gå over i pensjonistenes rekker.  I hans tid som fylkessekretær har det skjedd en veldig positiv utvikling av organisasjonen.
Det har vært en kontinuerlig opptur for Buskerud Bonde- og Småbrukarlag, med styrking både av medlemsmassen og økonomien.
Grimelid er en kar som ser muligheter, har gode løsninger, bestandig er positiv, og er lett å samarbeide med.

Det er klart vi kommer til å savne han, sier Moen.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as