Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Nye studietilbud.

Velkommen som fagskolestudent på Fjellandbruksskolen.

 

 

Til alle interesserte

VELKOMMEN SOM FAGSKOLESTUDENT I

«NATUR-OG KULTURBASERT ENTREPRENØRSKAP»

Ål vgs, avdeling Fjellandbruksskolen på Lien,  tilbyr i samarbeid med Fagskolen Innlandet, utdanning i Natur-og kulturbasert entreprenørskap fra Høsten-2016.

Vedlagt finner du brosjyre med mer informasjon om studietilbudet.

Det vil gå over 4 semester og være samlings- og nettbasert.

Samlingene vil være på Ål vgs avdeling Fjellandbruksskolen.(Lien)  
Skolen ligger på Torpo i Ål kommune i Hallingdal. For mer info om denne delen av Ål vgs se her: http://www.al.vgs.no/Utdanningstilbud/Naturbruk/

Det legges opp til en variert arbeidsmåte der faglige utferder til aktuelle samarbeidspartnere blir en del av studiet

Skolen tilbyr innkvartering under samlingene og vil søke å gjøre dette så rimelig som mulig.

Etter endt studie får du tittelen «Agrotekniker i natur-og kulturbasert entreprenørskap».

Søknadsfrist er 15.april.  Du søker på www.vigo.no  

Du finner mer informasjon på Fagskolen Innlandet sin hjemmeside:

http://fagskolen-innlandet.no/

 

For mer informasjon; Kontakt Ål vgs v. rektor Oddvar Skråmestø 32084501 eller 95116145 eller send en e-post til oddvar.skramesto@bfk.no

Med vennlig hilsen

Oddvar Skråmestø

rektor

 

http://fagskolen-innlandet.no/studier/natur-og-kulturbasert-entreprenorskap

 

 
   

 

/share/mime/48/pdf.png
(natur-og-kulturbasert-entreprenorskap.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as