Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Torgny med styret i Ål Bs. Foto: Einar Grimelid

Nytt liv i Ål og Nes Bs.

Lokallagsårsmøter avholdt i Hallingdal.

Da er årets lokallagsårsmøter avholdt.

I Ål Bonde- og Småbrukarlag fortsetter Thor Warberg som leder. Med seg i styret har han, Olav Randen, Håkon Rudningen og Ola Terje Oleivsgard.
I Nes Bonde- og Småbrukarlag er det Rigmor Gullingsrud, Levor Vestheim, Åsmund Grønning, Ole Haug og Kjell Gullingsrud som utgjør styret.

I Krødsherad Bonde- og Småbrukarlag  er Olav Arne G. Sønsteby ny leder.
Modum Bonde- og Småbrukarlag sin leder , Ole Auen Wiger, fortsetter også.
Med seg i styret har han Liss Heidi Jahr, Anton Mayrhofer, Liv Astrid Kårmo og Tor Erik Sandnæs.

I Sigdal Bonde- og Småbrukarlag tar Helge Hoffart fatt på sitt andre år som leder.
Lier, Røyken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag har byttet ut kasserer, slik at der fortsetter Helge Nybakken som leder, og ny kasserer er Kjell Hafstad.

 Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag Fortsetter Oddveig Moen som leder. Det kom Rino Kleven inn som nytt styremedlem.

Hemsedal og Gol Bonde- og Småbrukarlag og Hol Bonde- og Småbrukarlag avholder sine årsmøter på våren. Det samme gjør Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag og Numedal Bonde- og Småbrukarlag.

Også i år er det medlemsvekst  for Bonde- og Småbrukarlaget, og inntrykkene fra årsmøtene tyder på at verving av nye medlemmer vil stå i fokus neste år også. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as