Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Torgny med styret i Ål Bs. Foto: Einar Grimelid

Nytt liv i Ål og Nes Bs.

Lokallagsårsmøter avholdt i Hallingdal.

Da er årets lokallagsårsmøter avholdt.

I Ål Bonde- og Småbrukarlag fortsetter Thor Warberg som leder. Med seg i styret har han, Olav Randen, Håkon Rudningen og Ola Terje Oleivsgard.
I Nes Bonde- og Småbrukarlag er det Rigmor Gullingsrud, Levor Vestheim, Åsmund Grønning, Ole Haug og Kjell Gullingsrud som utgjør styret.

I Krødsherad Bonde- og Småbrukarlag  er Olav Arne G. Sønsteby ny leder.
Modum Bonde- og Småbrukarlag sin leder , Ole Auen Wiger, fortsetter også.
Med seg i styret har han Liss Heidi Jahr, Anton Mayrhofer, Liv Astrid Kårmo og Tor Erik Sandnæs.

I Sigdal Bonde- og Småbrukarlag tar Helge Hoffart fatt på sitt andre år som leder.
Lier, Røyken og Hurum Bonde- og Småbrukarlag har byttet ut kasserer, slik at der fortsetter Helge Nybakken som leder, og ny kasserer er Kjell Hafstad.

 Eiker og omegn Bonde- og Småbrukarlag Fortsetter Oddveig Moen som leder. Det kom Rino Kleven inn som nytt styremedlem.

Hemsedal og Gol Bonde- og Småbrukarlag og Hol Bonde- og Småbrukarlag avholder sine årsmøter på våren. Det samme gjør Nore og Uvdal Bonde- og Småbrukarlag og Numedal Bonde- og Småbrukarlag.

Også i år er det medlemsvekst  for Bonde- og Småbrukarlaget, og inntrykkene fra årsmøtene tyder på at verving av nye medlemmer vil stå i fokus neste år også. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as