Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Dag Jørund Lønning på arrangementet vårt i fjor.

Nytt seminar på Sundvollen Hotell!

Matproduksjon i Buskerud –
mangfold, muligheter og bærekraft

Torsdag 13. oktober 2016 på Sundvolden Hotell
 

Med fokus på mat som identitetsbygger og landbrukets bidrag i samfunnet – ønsker vi å synliggjøre matprodusenter som betydningsfulle næringsaktører lokalt. Dere inviteres til inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft.

Mat med særpreg - volum og nisje - og «Det grønne skiftet» gir muligheter. Kan vi sammen bygge en plattform som viser mangfold, muligheter og bærekraft for matproduksjon i Buskerud?

Disse kommer:
• Fylkesvaraordfører Olav Skinnes og Leder for hovedutvalg Miljø, innovasjon og næring
  Hanne Lisa Matt.
• Oi! – Trøndersk mat - Redaktør/informasjonsansvarlig Kristine Rise
• Fylkesmann i Buskerud Helen Bjørnøy
• Årets «Unge bonde» i 2014 Tor Jacob Solberg og 
• Mange inspirerende og flinke matprodusenter fra Buskerud

Kommer du?
Møteledere. Egil Chr Hoen og Torgny Moen.


Deltakeravgift kroner 300.


link til program og påmelding.  https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/Inspirasjonsseminar---Matproduksjon-i-Buskerud/

 
Med fokus på mat som identitetsbygger og landbrukets bidrag i samfunnet – ønsker vi å synliggjøre matprodusenter som betydningsfulle næringsaktører lokalt. Dere inviteres til inspirasjonsseminar: Matproduksjon i Buskerud - mangfold, muligheter og bærekraft .
 

/share/mime/48/pdf.png Her er programmet.
(program_inspirasjonsseminar.pdf, 844kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as