Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Foto: Oddveig P. Moen

ØKOUKA starter snart!

Nå er det tid for årets Økouke. De som er interessert kan lese om arrangementet på denne siden.

Da er det ikke mange dager før ØKOUKA braker løs!

 Kurs (bakekurs sønd20., matkurs mand21., sjokoladekurs onsd23. og bakekurs lørd26.), insekthotell (sønd20.), fagseminar (tord 24.) og ikke minst avslutningen på Eiker Ølfabrikk (lørd26) krever påmelding spre det glade budskap! Alle de andre aktivitetene har ikke påmelding, men godt av positiv og god omtale, invitere med dere venner og bekjente! Det er et allsidig  og bra program med mange aktiviteter hver eneste dag under hele ØKOUKA, her er det  mulighet for et ordentlig god økologisk påfyll!

Økouka har en egen hjemmeside som du kan se på her.

Samt endel finnes her på Fylkesmannens hjemmeside.

/share/mime/48/pdf.png Flyer Økouka 2015.
(flyer-okouka-2015..pdf, 704kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as