Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Pressemelding.

Mer kraftfor, mindre gras!

Av: Torgny Moen.

 

 

Mer kraftfor, mindre gras !

 

-Statens tilbud betyr at mer av maten vår vil bli produsert på (importert)kraftfor og mindre på norskprodusert gras.  I så måte videreføres tidligere års utvikling, men dette er ikke bærekraftig og framtidsretta.

Det sier leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag Torgny Moen.

-Billig kraftfor gjør at graset f eks i Hallingdal og Numedal blir ”utkonkurrert” og når Staten  i sitt tilbud ikke prioriterer å sette inn virksomme mottiltak vil situasjonen ytterligere forverre seg.

 Jordbruket la i sitt krav til grunn at alle bønder over hele landet skulle få muligheter til  en inntektsutvikling, og at matproduksjonen på norske arealer skulle økes. Dette ville komme norske forbrukere til gode. Det er derfor svært skuffende at Staten svarer med et tilbud tilsvarende en tiendel av kravet, sier Moen.

-Hele inntektsøkningen i tilbudet tas ut i form av økte matpriser. Samtidig betyr økte matpriser også økte momsinntekter for Staten. Staten bidrar her ikke med ei krone i friske penger, fortsetter Moen.

 

-Når tilbudet innebærer at inntektsavstanden til andre grupper fortsatt vil øke, bedrer ikke dette akkurat rekrutteringen til ei så viktig næring som framtidig matproduksjon Nå får jordbrukets forhandlere sette seg sammen for å finne ut av om tilbudet i det hele tatt gir grunnlag for forhandlinger. Og så får

eventuelle videre sonderinger vise om Staten har mer å gi, avslutter Moen.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as