Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Prosjekt MatRiket

Invitasjons til informasjonsmøte

Torsdag 4 april kl 1830-2030

Forprosjektet MatRiket startet i juni 2018 og går nå inn i en avsluttende fase. Vi har gleden av å invitere til et informasjonsmøte, der status og mulighetene i MatRiket presenteres. 

Møtet finner sted i Gildehallen Espedal Gartneri, Ringeriksveien 48, 3414 Lierstranda.

Dato: 4. april

Tid. Kl. 18.30 – 20.30

Program

* Velkommen ved Buskerud Bondelag

* Hva vil MatRiket kunne bety for landbruket og matprodusenter i regionen?

   Magne G. Vegel, Prosjektleder MatRiket

* Samlokalisering av Felleskjøpet og MatRiket.

   Stein Wennberg, Eiendomssjef Felleskjøpet Agri

* Veien videre

* Diskusjon og spørsmål

* Oppsummering, Harald Oskar Buttedahl, Styreleder Landbruksparken AS

 Det vil bli enkel servering


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as