Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Prosjektleder for MatRiket/mathall i Lier

Landbruksparken AS søker Prosjektleder for MatRiket/mathall i Lier i engasjement (16-18 mnd.) til å lede og gjennomføre forprosjektet som skal utrede og legge til rette for etableringen av et stort felles utsalgssted for lokalmat.

MatRiket skal etableres på Søndre Linnesvollen gård i Lier som ligger tett ved E18 og svært sentralt plassert i forhold til kundegrunnlaget. Buskerud fylkeskommune er grunneier og er positive til prosjektet. MatRiket skal tilby lokalmat, drikke og matspesialiteter og bli et senter for andre matopplevelser – serveringssteder, konditori, kurs, festivaler, temadager, informasjon og kompetansedeling m.v. Vi vil utvikle et regionalt knutepunkt for norsk matkultur.  

Forprosjektet skal også vurdere mulighetene for å etablere en næringsklynge for alle interesserte og relevante virksomheter i verdikjeden for mat som samlokalisert på ett sted kan dra nytte av et felleskap til beste for seg selv, norsk matproduksjon og næringer knyttet til dette. Gjerne i et framtidig samspill med nytt sykehus, ny helsepark og ny Fjordby. Mathallen ønskes etablert så raskt som mulig. Etablering av næringsklyngen har et lengre tidsperspektiv.    

Vi søker etter en person som

-          har erfaring og dokumenterte resultater fra prosjektledelse

-          er idérik, selvstendig og løsningsorientert

-          har god evne til å bygge nettverk

-          kjenner handlingsrommet og mulighetene i samspillet med politikere og offentlig forvaltning

-          har kunnskap og ideer om utvikling av næringsklynger

-          kan kommunisere engasjert, positivt og forståelig med andre

-          har god kunnskap om økonomi og budsjettstyring

Forprosjektet støttes bl.a. av Lier kommune, Buskerud fylkeskommune, fylkesmannen i Buskerud, Innovasjon Norge og organisasjoner i landbruket.  

En forlengelse av engasjementet inn i prosjektets påfølgende faser (realisering) kan være aktuelt. Lønn etter avtale. Vi ønsker primært at engasjementet gjennomføres i 100 % stilling, men deltidsengasjement kan også vurderes. Kontorsted avtales nærmere. Tiltredelse snarest.  

Evt. henvendelser rettes til styreleder Harald Oskar Buttedahl på mob. 97744291.  Søknad og CV sendes på epost til butte@online.no. Søknadsfrist mandag 7. mai.  


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as