Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Statens tilbud presentert idag.

Provokasjon mot familiejordbruket og økt matproduksjon.

Provokasjon mot familiejordbruket og økt matproduksjon.

-Statens tilbud i jordbruksforhandlingene i dag kan ikke ses på annet enn en provokasjon.
Det sier leder i Buskerud Bonde og Småbrukerlag, Torgny Moen, etter at Staten tilbød jordbruket 90 mill kr.

-Tilbudet slår beina unna jordbrukets målsetting om en økt norsk matproduksjon, bygd på norske ressurser. Det var dette og målsettingen om et landbruk over hele landet, både på store og små bruk som lå bak jordbrukets krav om 860 mill kr. Men Statens tilbud representerer ikke noe annet enn en aktiv nedbygging av evnen til matproduksjon i Norge, sier Moen.

Ved Stortingets behandling av fjorårets jordbruksoppgjør heter det: ”økt matproduksjon skal være med grunnlag i norske ressurser”.
-Statens tilbud representerer ikke ikke noe svar på denne bestillingen fra Stortinget, sier Torgny Moen.


For flere kommentarer: Torgny Moen, tlf 32759853 / 98609352.

/share/mime/48/pdf.png
(statens-tilbud-2016.pdf, 3MB)

/share/mime/48/msword.png
(pm-jf-2016.doc, 33kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as