Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Stor Skogbrannfare

Det er for tiden svært stor skogbrannfare, Fylkesmannens beredskapsavdeling ber alle være oppmekrsomme på følgende momenter

 

 • Språk. Det befinner seg for tiden mange sesongarbeidere og turister i kommunene, og det har vært tilfeller da personer fra andre land ikke har fått med seg informasjon fordi de enten ikke snakker/leser norsk/engelsk, eller at de ikke følger med i norsk media. Fylkesmannen ber kommunene vurdere hvorvidt det kan være fornuftig å informere på andre språk basert på lokal erfaring.
 • Skogsbilveier. Vi ber kommunene igjen vurdere hvorvidt de vil anbefale skogeiere å innføre restriksjoner på skogsbilveier som fører til mye brukte utfartssteder.
 • Landbruk. Flere bønder fyller nå tankene (gjødselspreder) med vann slik at de kan nyttes forebyggende langs skogsbilvei/anleggsvei, eller som slokkekapasitet ved en hendelse.

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as