Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Studietur i høst?

Bli med på studietur i fjellandbruk i august 2016!

 

Bli med på studietur i fjellandbruk! Bli inspirert og bli kjent med andre fjellbønder!

Satsingen "Fjellandbruket» har gleden av å invitere fjellbønder i Telemark og Buskerud til: 
Studietur i Hol og Ål i Buskerud  29. - 30. august 2016.

Vi ønsker å samle fjellbønder som vil satse på landbruk i fjellregionen, - enten de har drevet gården en stund, nylig har overtatt eller de er i en overtakelsesfase.  Fjellbønder i alle aldersgrupper er velkomne til å melde seg på, men hvis det blir for få plasser vil de yngre få fortrinnsrett.

Hensikten med turen er å gi inspirasjon til å utvikle fjellgården med utgangspunkt i hele gårdens ressurser. Målet er også å knytte nettverk fjellbønder imellom.

«Fjellandbruk» i Telemark og Buskerud er en treårig satsing med midler fra Landbruks- og matdepartementet i årene 2014-2016, http://www.fjellandbruket.no/


Satsingen gjelder bønder i følgende kommuner: 
   • Hemsedal, Ål, Hol, Gol, Nes, Nore og Uvdal, Flå og Rollag i Buskerud. 
   • Vinje, Tinn, Hjartdal, Seljord, Tokke og Fyresdal i Telemark.

Studieturen er subsidiert fra «Fjellandbruket», og deltakeravgiften (egenandelen) er kr. 900 pr. person for overnatting i 2-mannsrom og kr. 600 pr. person i flersengsrom. Overnattingen skjer på Iungsdalshytta, som er en  av DNT sine turisthytter. Hytta har sju stk. 2-sengs-rom,  fire stk. 4-sengs-rom, to stk. 6-sengs-rom  og en sovesal med plass til 12 personer. 


 

Påmelding her:

https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Kurs-og-konferansekalender/Bli-med-pa-studietur-i-fjellandbruk-i-august-2016/


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as