Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Torgny Moen utnevnt til æredsmedlem

I forbindelse med fylkesårsmøtet ble Torgny Moen utnevnt til æredsmedlem.

Torgny Moen meldte seg inn i Eiker Bonde og Småbrukarlag, og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 1974.

Fra 1990 ble han styremedlem i Eiker Bonde- og Småbrukarlag. Nestleder, kasserer og valgkomiteen frem til 1998.

I 1992 ble han 1.vara i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

I 1993 ble han nestleder i fylkesstyre.

I 1994 ble han fylkesleder i Buskerud Bonde- og Småbrukerlag og hadde dette vervet fram til 2000. Han bedrev en aktiv medlemsverving og det var i 2000 ca. 545 medlemmer.

Torgny startet Vestfold Bonde og Småbrukarlag 22. februar 1994.

Leder av Buskerud landbruksselskap fra 1992 til 2000

Medlem av representantskapet i NBS 1994 -2000.

Medlem av styret i samarbeidsrådet Buskerud/ Vestfold 1994- 2000

Medlem regionalt rovviltutvalg

Medlem av BU fondsstyret / Næring og sysselsettingstyret i Buskerud 1994 – 2000.

Medlem av valgkomiteen sentralt i NBS fra 1997, og i 1999 som leder.

I 2009 gikk han på 2. runde som fylkesleder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag til 2018. Som nyvalgt leder igjen i 2000 var medlemsmassen nede i under 300 medlemmer, og fra 2011 begynte opphentingen av medlemsmassen igjen og i 2018 da han takket av var den økt til 439.

Medlem av rep. skapet i NBS 2009 – 2018.

Medlem av organisasjonsutvalget i NBS 2013 -2018

2018 ble han valgt inn som medlem av valgkomiteen i NBS.

I tillegg har han sittet i rovviltutvalg, Stiftelsen Egertorget, Stiftelsen Foss gård, nettverk for videregående skoler i Buskerud, gjenopplivingen av Buskerud Landbruksskole, regionalt partnerskap, samarbeidsrådet øst Fjellandbruket i Buskerud.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as