Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Veileder om transport av dyr.

Mattilsynets veileder for transport av dyr.

Mattilsynet har fastsatt en veileder for hjelp til å vurdere når dyr er egnet til å transporteres og hvilke dyr som kan transporteres sammen. En annen viktig del av veilederen omhandler ansvarsforhold mellom de ulike aktørene som er involvert i transport av dyr.

 

Veilederen representerer Mattilsynets tolkning av gjeldende krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr, for de emner veilederen omhandler. Den inneholder en del eksempler og konkretiserer kravene, men er ikke uttømmende.

 

Veilederen er ment som hjelp til å tolke regelverket både for aktører som driver transport av dyr, og for tilsynspersonell i Mattilsynet.

 

Hovedformålene med veilederen er:

 • å unngå transport av dyr som ikke er egnet til transport
 • å sikre forsvarlig transport av dyr som avviker fra det normale, men likevel kan transporteres på visse vilkår
 • å sikre mest mulig enhetlighet i Mattilsynet.

/share/mime/48/pdf.png Veileder for transport av dyr.
(veileder-om-transportegnethet-og-skille-mellom-dyr-under-transport.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as