Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Velkommen til Fossesholm.

Eiker og omegn BS arrangerer møte om  gjerde og beiterett på Fossesholm.

Velkommen til møte om beiterett og gjerdeplikt !

Torsdag 17. mars kl 18.00

På Fossesholm, Vestfossen.

Målgruppe: Beitelag, grunneierlag, husdyrbrukere, skogeiere og andre

interesserte.

Arrangør: Eiker og Omegn Bonde- og Småbrukerlag.

Møteleder: Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant og bonde.

Program:

18.00 Velkommen til Eiker. Bakgrunn for møtet.

 

18.10 Knut Klev, jordskiftedommer ved Nedre Buskerud Jordskifterett:

Hva er opphavet til beiterett og gjerdeplikt ?

Er disse bestemmelsene noe særnorsk ?

Hvordan er lovverket tilpasset et husdyrhold i endring, med større

besetninger, mer leiejord, og andre raser ?

Hva kan jordskifteretten bidra med i beite-og gjerdesaker ?

18.50 Pause med enkel bevertning.

19.10 Per Fossheim, prosjektleder FKT-prosjektet (forebyggende og

konfliktdempende tiltak i rovviltområder:

Hva betyr utmarksbeitet for norsk husdyrhold ?

Hva er de største truslene mot beiteretten ?

Hvordan kan husdyrbrukeren styre beitinga for å redusere

konflikter med skogbruk og friluftsliv ?

19.50 Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukerlag:

Hvorfor er det så viktig å utnytte utmarksbeitet ?

20.30 Spørsmål, diskusjon.

21.00 Avslutning av møtet.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as