Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Vellykket markering i Oslo!

Flott markering etter brudd i jordbruksforhandlingene.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene førte til brudd. Tirsdag 23. mai fylte bønder og småbrukere Oslos gater med saubjøller, kamprop og plakater. Marsjen startet ved Landbrukets Hus og endte foran Stortinget med underholdning, appeller og taler.

 

Arne Lofthus og Elin Bergerud.
 

Selv om sittende Regjering ikke vil utjevne forskjellene mellom små og store bønder, oppfylle Stortingets mål om tetting av inntektsgapet til andre grupper, skinte sola fra en skyfri himmel under markeringen.
Mange fra Buskerud stilte opp for å vise sin misnøye og for å oppmuntre Stortinget til å stå ved sine vedtak når statens tilbud skal behandles. 

Torgny Moen og vår fylkessekretær Ketil Jørstad.
 

NBS sin hovedparole: " Reduser forskjellene" gikk foran en stor gjeng grønnkledde med kamprop, trommer, sauebjeller og plakater. 

Det var mange tilskuere i Oslos gater som både filmet, gå tommel opp og klappet. Dette viser at matprodusentene i Norge har stor støtte i befolkningen generelt. 

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale forsøkte i sin tale å sette bønder opp mot andre yrkesgrupper. Han unnlot bevisst å fortelle at 9% av 190 000.- ikke er det samme som 3% av 500 000. Det er sterkt beklagelig at sittende Regjering så bevisst ønsker å benytte metoder i sin retorikk som har som formål å sette folk opp mot hverandre. Derfor var det heller ingen som klappet, men flere viste rødt kort til ministeren etter talen. 
Merete Furuberg, leder av NBS, holdt en strålende apell om samhold, likhet og rettferdighet bønder imellom. Om viktigheten av at vi bruker jorda der den ligger og at inntekt og innretning er avgjørende for at jordbruket kan opprettholdes i alle hjørner av landet.

Vi takker NBL for organiseringen av en verdig og flott markering som også inneholdt mat til deltakerne, underholdning av høy klasse og busstransport. På scenen foran Stortinget opptrådte bl.a. Ravi og Frode Alnes. 

 Her er også Torgny`s egen video fra arrangementet.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 9 - 13 nov

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Kjersti Hoff
(gjenvalgt.pdf, 407kB)

/share/mime/48/pdf.png Åse Charlotte Monsø
(lm-hilsen.pdf, 188kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as